EGZAMIN CERTYFIKACYJNY

Zarząd PFP informuje, że w oparciu i Rekomendację Komisji Certyfikacyjnej podjętej na podstawie egzaminu ustnego i pisemnego pięciu psychoterapeutów uzyskało Certyfikat Psychoterapeuty Polskiej Federacji Psychoterapii.

Kolejna sesja ezgaminacyjna rozpocznie się we wrześniu. Osoby zainteresowane uzuskaniem Certyfikatu Polskiej Federacji Psychoterapeuty zapraszamy do kontaktu z biurem Federaccji pod adresem: biuropfp@gmail.com

TERMIN NADSYŁANIA APLIKACJI: 22 marca 2019 r. godz. 19.00

EGZAMIN PISEMNY: 13 kwietnia 2019 r. godz. 9.00
EGZAMIN USTNY: 11 maja 2019 r.

Miejsce: siedziba Federacji, Kraków ul. Pod Skałą 9

Certyfikat Psychoterapeuty PFP

Polska Federacja Psychoterapii, odpowiadając na zapotrzebowanie profesjonalnych psychoterapeutów pragnących uzyskać potwierdzenie swoich kwalifikacji przez odpowiednią organizację psychoterapeutyczną, zaprasza do składania egzaminów na Certyfikat Psychoterapeuty Polskiej Federacji Psychoterapii. Procedura egzaminu jest zgodna z wymogami NFZ.

TERMIN NADSYŁANIA APLIKACJI: 14 października 2018 r. godz. 19.00

 
Terminy i miejsca kolejnych egzaminów certyfikacyjnych:

20 października 2018 r. - egzamin pisemny

17 listopada 2018 r. - egzamin ustny

 

Miejsce: siedziba Federacji, Kraków ul. Pod Skałą 9

EGZAMIN CERTYFIKACYJNY

Zarząd PFP informuje, że w oparciu i Rekomendację Komisji Certyfikacyjnej podjętej na podstawie egzaminu ustnego i pisemnego pięciu psychoterapeutów uzyskało Certyfikat Psychoterapeuty Polskiej Federacji Psychoterapii.

Kolejna sesja ezgaminacyjna rozpocznie się we wrześniu. Osoby zainteresowane uzuskaniem Certyfikatu Polskiej Federacji Psychoterapeuty zapraszamy do kontaktu z biurem Federaccji pod adresem: biuropfp@gmail.com

TERMIN NADSYŁANIA APLIKACJI: 14 października 2018 r. godz. 19.00

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zapraszamy na konferencję 

"Dzisiejsze manifestacje cierpienia"  

16-17 marca 2018 r.

www.cierpienie.psychoanaliza.com.pl

Koło Krakowskie Psychoanalizy New Lacanian School oraz Instytut Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Pedagogicznego im.KEN w Krakowie zaprasza na coroczną Konferencję z cyklu Psychoanaliza-Psychoterapia:
 
termin: 16-17 marca 2018
miejsce: Aula im Danka, Uniwersytet Pedagogiczny im KEN w Krakowie, ul. Podchorążych 2
 
organizator: Krakowskie Koło Psychoanalizy NLS oraz Instytut Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Pedagogicznego im.KEN w Krakowie
 
opis:Cierpienie w dzisiejszych czasach nabrało charakteru ekspansywnego, jego przejawy manifestują się dość agresywnie, a podmiot ludzki jest wobec nich coraz bardziej bezradny. Społeczeństwa i instytucje podejmują różnorakie środki zaradcze by okiełznać ten stan rzeczy. Nadzieję pokłada się w mnożeniu klasyfikacji mających zdiagnozować dane zaburzenie, do którego znajdzie się odpowiedni lek. Ratunku szuka się w dynamicznie rozwijających się naukach badających strukturę mózgu i jego funkcjonowanie.

Można też zauważyć eksplozję w zakresie tworzenia kolejnych form pomocy człowiekowi: couching od wszystkiego, mediacje, doradztwo, trening osobisty, modalności psychoterapeutyczne specjalizujące się w doraźnej eliminacji jednego uciążliwego objawu. Niestety w tych staraniach, by człowiek nie cierpiał, akcent jest często położony nie na indywidualne cierpienie, a na troskę o normę i tzw. skuteczność. Jest to efekt m. in. działania dyskursu mistrza, który w aliansie z dyskursem kapitalistycznym rozpanoszył się. 

Przedmiotem naszej konferencji będzie przywołanie troski o prawo do doświadczania cierpienia w wymiarze jednostkowym (singularite). Właśnie dlatego, że świat się zglobalizował, skomercjalizował i doszło do niewyobrażalnej cyfryzacji podmiotu ludzkiego jest ważne, by przypomnieć sobie, że cierpienia nie da się umasowić i znormalizować. Każdy podmiot cierpi na swój niepowtarzalny sposób i podejmuje wysiłki by tego bronić.

Psychoanaliza lacanowska daje tu swoje świadectwo w  trosce o conditio humana. W kuracji podmiotu, który przychodzi ze skargą do psychoanalityka  nie chodzi o eliminowanie pojedynczych objawów…  Wiedział o tym Freud, czego dał wyraz dobitnie również w tekście Kultura jako źródło cierpień. Tekst ten mający ponad 90 lat jakże aktualny na miarę naszych czasów. Jest to też ważne miejsce troski wielu prądów filozoficznych co będzie słyszalne podczas naszej konferencji.

Wspaniałą przestrzenią do indywidualnego mierzenia się z cierpieniem jest też sztuka, choć dziś artyści coraz rzadziej z tej jej funkcji korzystają na rzecz komercji czy identyfikacji z oczywistymi dyskursami. 

opłata: członkowie Koła Krakowskiego i Warszawskiego Psychoanalizy NLS oraz doktoranci -180 zl, pozostałe osoby- 220 zł, studenci - 70 zł

numer konta: 14124014311111000010465486  z dopiskiem; "cierpienie"
 
 
 
w imieniu organizatorów Konferencji, Alina Henzel-Korzeniowska i Andrzej Serafin
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

Polska Federacja Psychoterapii

Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze Polskiej Federacji Psychoterapii, które odbyło się 4 listopada br. udzieliło absolutorium ustepującemu Zarządowi IV kadencji.

Wybrano nowe władze statutowe Stowarzyszenia.

 


Certyfikat Psychoterapeuty PFP

Polska Federacja Psychoterapii, odpowiadając na zapotrzebowanie profesjonalnych psychoterapeutów pragnących uzyskać potwierdzenie swoich kwalifikacji przez odpowiednią organizację psychoterapeutyczną, zaprasza do składania egzaminów na Certyfikat Psychoterapeuty Polskiej Federacji Psychoterapii. Procedura egzaminu jest zgodna z wymogami NFZ.

Terminy i miejsca najbliższych egzaminów certyfikacyjnych:

 

Termin najbliższego egzaminu ustnego:

03 marca 2018 rok, godz.10.00

Miejsce: siedziba Federacji, Kraków ul. Pod Skałą 9

 

Kolejna edycja egzaminów certyfikacyjnych
jest planowana na jesieni 2018 roku.

Więcej informacji >>

 

Polska Federacja Psychoterapii

Polska Federacja Psychoterapii (PFP) powstała w grudniu 2004 r. Jest największą organizacją zawodową psychoterapeutów, zrzesza ok. 1200 przedstawicieli tego zawodu.
Celem Federacji jest promowanie psychoterapii dla dobra publicznego i reprezentowanie psychoterapeutów polskich wobec władz i organizacji w kraju oraz na forum międzynarodowym.

Działając w oparciu o Strasburską Deklarację Psychoterapii, PFP uznaje zawód psychoterapeuty jako autonomiczny oraz stanowi platformę dyskusji i działania otwartą dla psychoterapeutów wszystkich nurtów i kierunków psychoterapii uznanych przez WHO.

Strasburska Deklaracja Psychoterapii

  1. Psychoterapia jest niezależną dyscypliną naukową praktykowaną jako niezależny, wolny zawód.
  2. Szkolenie w psychoterapii przebiega na zaawansowanym, kwalifikowanym poziomie naukowym.
  3. Gwarantuje się i zabezpiecza różnorodność podejść psychoterapeutycznych.
  4. Pełne szkolenie psychoterapeutyczne obejmuje teorię, self-experience oraz praktykę pod superwizją. Nabywana jest odpowiednia wiedza o różnorodnych metodach psychoterapeutycznych.
  5. Do szkolenia w psychoterapii droga wiedzie poprzez rozmaite wykształcenie początkowe, w szczególności poprzez nauki humanistyczne i społeczne.

 

PFP w Europie

Polska Federacja Psychoterapii od 2006 roku, decyzją Zarządu EAP, oficjalnie reprezentuje Polskę w European Association for Psychotherapy, największej i najważniejszej organizacji psychoterapeutycznej w Europie.

Oznacza to, że posiada status organizacji parasolowej – National Umbrella Organization oraz status organizacji przyznającej – National Awarding Organization. Zgodnie z wymogami EAP status ten jest odnawiany co 5 lat.

Narodowym Delegatem Polski w European Association for Psychotherapy jest obecna Prezes Federacji.

Podobny status – organizacji parasolowej i przyznającej ma też Sekcja Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Oznacza to, że każdy europejski certyfikat psychoterapeuty (ECP) polskiego psychoterapeuty, jest zatwierdzony jednocześnie przez  Polską Federację Psychoterapii oraz Sekcję Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

Przedstawiciele Federacji pracują w Editorial Board European Journal of Psychotherapy i w Research Committee.

 

Znajdź nas na
Facebooku

Nowości

EGZAMIN CERTYFIKACYJNY
Zarząd PFP informuje, że został wyznaczony termin wiosennej sesji certyfikacyjnej. Zgłoszenia prosimy przesyłać do 22 marca 2019 r.