Certyfikat Psychoterapeuty PFP

TERMINY:

Termin zgłoszeń:
6 październik 2019 r. 
 

Termin najbliższego egzaminu pisemnego: 26 październik 2019 r. w Krakowie

Termin najbliższego egzaminu ustnego
16 listopad 2019 r. w Poznaniu

Kandydaci zostaną powiadomieni o wynikach egzaminu i terminie egzaminu ustnego w ciągu tygodnia po egzaminie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Certyfikat Psychoterapeuty Polskiej Federacji Psychoterapii, odpowiada na zapotrzebowanie profesjonalnych psychoterapeutów pragnących uzyskać potwierdzenie swoich kwalifikacji przez odpowiednią organizację psychoterapeutyczną. Często, mimo rzetelnego przygotowania zawodowego nie praktykują kierunku, w którym zostali wyszkoleni lub nie znajdują miejsca dla siebie w istniejących niemodalnościowych organizacjach certyfikujących psychoterapeutów w Polsce.

Certyfikat Psychoterapeuty PFP jest oparty na kryteriach naukowych i na Deklaracji Strasburskiej. Spełnia wysokie standardy European Association for Psychotherapy, oraz nieco niższe wymogi Polskiej Rady Psychoterapii. Certyfikat został zaakceptowany przez European Association for Psychotherapy, macierzystą organizację PFP. Procedura certyfikacycjna jest zgodna z wymogami Ministra Zdrowia i Polskiej Rady Psychoterapii.

Celem Certyfikatu Psychoterapeuty jest zagwarantowanie najwyższego poziomu kompetencji psychoterapeutycznych w oparciu o aktualną wiedzę naukową z dziedziny nauk psychoterapeutycznych i pokrewnych.

Procedura egzaminacjna składa się z pisemnego  egzaminu teoretycznego i ustnego przed Zewnętrzną Komisją Certyfikacyjną, w której zasiadają superwizorzy  niebiorący bezpośredniego udziału w szkoleniu Kandydata.

Certyfikat stanowi potwierdzenie, że legitymujący się nim psychoterapeuta spełnia wysokie kryteria merytoryczne, wywiedzione z wyników badań naukowych.

Osoby, które uzyskają certyfikat Federacji mogą aplikować o European Certificate of Psychotherapy, o ile po spełnieniu kryteriów ilościowych 4 letniego szkolenia wymaganego do certyfikatu PFP, odbyły 900 godz. praktyki psychoterapeutycznej w przeciągu 3 lat.

Certyfikaty są uroczyście wręczane na Walnym Zgromadzeniu Polskiej Federacji Psychoterapii.  

Serdecznie Państwa zapraszamy.

Prezydium  Polskiej Federacji Psychoterapii

Alicja Heyda
Grażyna Golec-Borowiec
Milena Karlińska-Nehrebecka

 

Zobacz także:


Kto może ubiegać się o certyfikat PFP >>
Jak aplikować o certyfikat >>
Procedura certyfikacyjna >>

 

 

Znajdź nas na
Facebooku

Nowości

EGZAMIN CERTYFIKACYJNY
Zarząd PFP informuje, że został wyznaczony termin jesiennej sesji certyfikacyjnej. Zgłoszenia prosimy przesyłać do 6 października 2019 r.