Certyfikowani Superwizorzy PFP

Alfabetyczna lista superwizorów psychoterapii certyfikowanych przez Polską Federację Psychoterapii. Dodatkowe informacje: polskie afiliacje, specjalizacja, miejsce praktyki, dane kontaktowe. Dane będą sukcesywnie uzupełniane i aktualizowane.

 • Anna Biesiada
  Polskie Towarzystwo Psychoterapii Integratywnej i Systemowej, psychoterapia integratywna,
  Jelenia Góra, tel. 602 293 497, 757 646 709, mail: a13b@interia.pl
   
 • Barbara Gojżewska
 • Polskie Stowarzyszenie Neuro-Lingwistycznej Psychoterapii, Centrum Psychoterapii i Szkoleń Psychologicznych, www.cpisp.pl superwizja indywidualna i grupowa, Poznań
 • Alicja Heyda
  Polskie Towarzystwo Psychoterapii Integratywnej i Systemowej, psychosomatoterapia,
  Gliwice, www.psycholog.gliwice.pl, tel. 888 708 108,
  szczególnie zapraszam osoby prowadzące psychoterapię chorych somatycznie
   
 • Mirosława Huflejt-Łukasik
  Polskie Stowarzyszenie Neuro-Lingwistycznej Psychoterapii, Kiełpin
   
 • Milena Karlińska-Nehrebecka
  Polskie Towarzystwo Psychoterapii Integratywnej i systemowej, Polski Instytut Psychoterapii Integratywnej MKN,  psychoterapia integratywna systemowa, Kraków
   
 • Marta Karpińska-Makowska
  Polskie Stowarzyszenie Neuro-Lingwistycznej Psychoterapii, Warszawa
   
 • Dagmara Kuczyńska-Ginko
  Polskie Towarzystwo Psychoterapii Integratywnej i Systemowej, Polski Instytut Psychoterapii Integratywnej MKN, psychoterapia integratywna systemowa, Bukowno k. Katowic,
  Kraków, Poznań, Katowice,  tel. 606 605 601, psychoterapia@ginko.art.pl
   
 • Stanisława Kufel
  Polskie Towarzystwo Psychoterapii Integratywnej i Systemowej, Polski Instytut Psychoterapii Integratywnej MKN, psychoterapia integratywna systemowa,
  Rybnik, tel. 606 930 187, staszka@o2.pl
   
 • Jacek Lelonkiewicz
  Polskie Towarzystwo Psychoterapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniu, BSFT, Łódź
   
 • Mariola Lelonkiewicz
  Polskie Towarzystwo Psychoterapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniu, BSFT, Łódź
   
 • Benedykt Peczko
 • Polskie Stowarzyszenie Neuro-Lingwistycznej Psychoterapii, Warszawa
   
 • Małgorzata Rajchert-Lewandowska
  Polskie Stowarzyszenie Neuro-Lingwistycznej Psychoterapii, Warszawa
   
 • Katarzyna Węglorz-Makuch
  SWPS, psychoterapia Gestalt, superwizja indywidualna i grupowa,
  Kraków, katarzynamakuch@interia.pl ,  tel 533 990 903.
   
 • Urszula Wojciechowska-Jaworska
  Polskie Towarzystwo Psychoterapii Integratywnej i Systemowej, psychoterapia integratywna,
  Zielona Góra, tel. 604 488 468, mail: ula.wojciechowska@wp.pl
   
 • Sylwia Woronowicz
  Polskie Stowarzyszenie Neuro-Lingwistycznej Psychoterapii, Warszawa
   

Zarząd Federacji przyznał, w trybie grandparenting, tytuł Superwizora Psychoterapii osobom, które od wielu lat pełnią funkcje superwizora w organizacjach psychoterapeutycznych należących do Polskiej Federacji Psychoterapii, mają wieloletnie doświadczenie zawodowe oraz Europejski Certyfikat Psychoterapii (ECP holders). Kolejni superwizorzy Federacji będą powoływani po zdaniu egzaminu na Certyfikat Superwizora.

Wszyscy Certyfikowani Superwizorzy podjęli zobowiązanie udzielania superwizji członkom Federacji, oczywiście na normalnych zasadach finansowych.

Przy rozpatrywaniu aplikacji na Certyfikat Psychoterapeuty PFP, rekomendacje i superwizja u tych właśnie superwizorów będą uznawane w pierwszej kolejności.

Wszystkim superwizorom Zarząd gratuluje i wyraża nadzieję na wspólną pracę na rzecz psychoterapeutów i pacjentów.