CPD

Ustawiczny rozwój zawodowy psychoterapeuty certyfikowanego
Continuous Professional Development (CPD)

 

"Certyfikat jest ważny przez 5 lat, następnie musi być odnowiony w oparciu o udokumentowane spełnienie poniższych wymogów Ustawicznego Rozwoju Zawodowego (CPD) - minimum 250 godzin w okresie poprzedzających 5 lat, przeciętnie 50 godzin rocznie, mogące być realizowane w następujących formach:

* a) Uczestnictwo w zaawansowanych lub dodatkowych profesjonalnych kursach psychoterapii (Prosimy je wymienić na osobnej stronie, przy każdym podając informację o instytucji szkolącej, konspekt kursu i ilość godzin),

* b) Korzystanie z profesjonalnej lub koleżeńskiej superwizji (Prosimy wymienić na osobnej stronie podając nazwisko superwizora / instytucji, ilość godzin superwizji oraz sumaryczną ilość godzin),

* c) Uczestnictwo w konferencjach / sympozjach psychoterapeutycznych (Prosimy wymienić na osobnej kartce podając tytuły, daty, organizatorów oraz ilość godzin. Prosimy dołączyć kopie zaświadczeń uczestnictwa),

* d) Zaangażowanie w pracę na rzecz zawodowego środowiska psychoterapeutycznego (zarządy, komitety, grupy robocze, itp - prosimy podać nazwę organizacji, daty spotkań zarządów/komitetów i formalny czas trwania spotkań),

* e) Udział w dodatkowym szkoleniu psychoterapeutycznym jako superwizor / badacz / nauczyciel.

W puli minimum 250 godzin powinno zawierać się nie więcej niż 75 godzin z którejkolwiek z powyższych kategorii."

Wymogi mogą ulec zmianie w zależności od odpowiednich ustaleń European
Association for Psychotherapy.

Reaplikacje prosimy przesyłać na adres: komisja.cpd.pfp@gmail.com

 

Znajdź nas na
Facebooku

Nowości

EGZAMIN CERTYFIKACYJNY
Zarząd PFP informuje, że został wyznaczony termin jesiennej sesji certyfikacyjnej. Zgłoszenia prosimy przesyłać do 6 października 2019 r.