ECP - Europejski Certyfikat Psychoterapii

 

W związku z dużym zainteresowaniem aplikowaniem o Europejski Certyfikat Psychoterapii w ramach podejscia multimodalnego termin przesyłania dokumentów upływa 6 tygodni przed każdym zjazdem EAP. Aktualne daty zjazdow EAP można znaleźć tutaj:

http://www.europsyche.org/cms-tag/156/congresses-and-events

Osoby aplikujące w ramach określonych modalnosci np. Gestalt mogą aplikować cały czas.

 

 

Europejski Certyfikat Psychoterapii
European Certificate of Psychotherapy (ECP)

POLSKA FEDERACJA PSYCHOTERAPII umożliwia polskim psychoterapeutom uzyskanie Europejskiego Certyfikatu Psychoterapii.


Czym jest Europejski Certyfikat Psychoterapii ECP?

European Certificate of Psychotherapy (ECP) - jest wydawany przez European Association for Psychotherapy (EAP), największą europejską organizację psychoterapeutyczną, zrzeszającą około 30 modalności psychoterapeutycznych.

Już teraz umożliwia praktykowanie psychoterapii w części krajów Unii Europejskiej, np. w Austrii czy United Kingdom.

Przyznawany jest psychoterapeutom, którzy ukończyli 7 letnie kształcenie zawodowe w psychoterapii, w tym 4 letnie specjalistyczne kształcenie w określonej modalności. Osoby z krajów w których psychoterapia rozwija się od niedawna, lub niedawno przynależą do EAP, mogą się starać także o certyfikat w tzw. trybie grandparenting

Komisja EAP, w skład której wchodzi także przedstawiciel Polskiej Federacji Psychoterapii, opracowuje na rzecz Parlamentu Europejskiego standardy kształcenia w psychoterapii. Mają być przyjęte w całej Unii Europejskiej.
Gdy to nastąpi, Certyfikat ECP uzyska jeszcze większy zasięg.

Polska Federacja Psychoterapii, równorzędnie z Sekcją Naukową Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, która wcześniej była NUO/NAO, otrzymała status Krajowej Organizacji Przyznającej i Krajowej Organizacji Parasolowej (National Awarding Organization (NAO)/ National Umbrella Organization (NUO).

Zarząd European Association for Psychotherapy, podjął tę decyzję na posiedzeniu w październiku 2006r, w Reykjaviku.

Oznacza to, że Polska Federacja Psychoterapii może rekomendować polskich psychoterapeutów pragnących uzyskać European Certificate of Psychotherapy (ECP).

Ma także kompetencje, by rekomendować polskie organizacje psychoterapeutyczne pragnące wstąpić do EAP.

Tagi: 
Znajdź nas na
Facebooku

Nowości

EGZAMIN CERTYFIKACYJNY
Zarząd PFP informuje, że został wyznaczony termin jesiennej sesji certyfikacyjnej. Zgłoszenia prosimy przesyłać do 6 października 2019 r.