Kto może ubiegać się o Certyfikat Psychoterapeuty PFP

Certyfikat psychoterapeuty Federacji może uzyskać każdy psychoterapeuta wyszkolony zgodnie ze standardami europejskimi i standardami Polskiej Rady Psychoterapii, wymaganymi w PFP.

O Certyfikat Psychoterapeuty Polskiej Federacji Psychoterapii może się ubiegać psychoterapeuta, który spełnia następujące warunki:

 1. Ukończył studia magisterskie, w szczególności w naukach społecznych i humanistycznych. Dopuszczane są wyjątki dla absolwentów obszarów innych nauk, pod warunkiem posiadania tytułu zawodowego odpowiadającego tytułowi magistra.
 2. Jest członkiem indywidualnym Polskiej Federacji Psychoterapii wypełniającym swoje zobowiązania statutowe.
 3. Jest profesjonalnym psychoterapeutą podzielającym wartości Strasburskiej Deklaracji Psychoterapii z 1990 roku.
 4. Ukończył co najmniej 4-letnie kształcenie w zawodzie psychoterapeuty zgodne ze standardami szkoleniowymi Polskiej Federacji Psychoterapii lub European Association for Psychotherapy (preferowane jest szkolenie w placówce atestowanej/ akredytowanej przez PFP) składające się z:
  1. 250 godzin osobistej psychoterapii lub ekwiwalentu, prowadzona przez psychoterapeutę z certyfikatem Federacji, lub European Association for Psychotherapy, lub stowarzyszenia psychoterapeutycznego o porównywalnych standardach, zaakceptowanego przez PFP. Co najmniej 100 godzin powinno się odbyć w ramach jednej relacji psychoterapeutycznej. Ta część szkolenia powinna zapewnić uświadomienie, rozumienie i umiejętność kierowania swoim wpływem na proces psychoterapeutyczny.
  2. 600 godzin kształcenia teoretycznego i praktycznego zawierającego m.in. poniższe komponenty:
   1. Teorie rozwoju człowieka na przestrzeni życia
   2. Kierunki psychoterapii
   3. Teorie psychopatologii
   4. Czynniki zmiany, diagnozy i interwencji
   5. Czynniki społeczne i kulturowe w kontekście psychoterapii
  3. 400 godzin superwizowanej praktyki psychoterapeutycznej w placówce klinicznej lub placówce pomocy psychospołecznej. Praktyka powinna rozpoczynać się najwcześniej na 2 roku szkolenia i trwać co najmniej 2 lata.
  4. 150 godzin superwizji własnej praktyki psychoterapeutycznej, nie mniej niż 2 lata
  5. 360 godzin stażu klinicznego w placówce ochrony zdrowia, zapewniającej doświadczenie z pacjentami prezentującymi szerokie spektrum zaburzeń psychicznych.
 5. Przedstawił rekomendację superwizora certyfikowanego przez Polską Federację Psychoterapii lub organizację akredytowaną/ atestowaną przez PFP lub mającego certyfikat innej organizacji psychoterapeutycznej, o porównywalnych standardach szkolenia, zaakceptowanego przez PFP. Superwizor rekomendujący powinien przeprowadzić z kandydatem 50 godzin superwizji indywidualnej lub rok superwizji grupowej

Zarówno superwizja, jak i zasadnicza część szkolenia, powinna być prowadzona przez superwizorów i nauczycieli psychoterapii PFP lub o kwalifikacjach ekwiwalentnych wobec standardów PFP.