Organizacje zrzeszone w PFP

Organizacje posiadające status członka wspierającego
Polskiej Federacji Psychoterapii

 

 1. Centrum Psychoterapii i Psychoedukacji Gestalt
 2. Centrum Terapii Krótkoterminowej, Łódź
  www.centrumtk.com
 3. Centrum Pomocy Psychologicznej i Psychoterapii w Lublinie
  cppip.pl
 4. Instytut DMT - Polski Instytut Psychoterapii Tańcem i Ruchem
  www.instytutdmt.pl
 5. Instytut Terapii Gestalt OK PSPP
  www.gestalt.pl
 6. Ośrodek Psychoedukacji HOMOSUM
  www.homosum.pl
 7. Ośrodek Psychoterapii i Treningów Psychologicznych AION
  www.aion.poznan.pl 
 8. Ośrodek Terapii i Rozwoju Gestalt
  www.terapia-gestalt.pl
 9. Polski Instytut Neuro-Lingwistycznego Programowania
  www.econlp.com
 10. Polski Instytut Psychoterapii Integratywnej MKN
  www.pipi.org.pl
 11. Polskie Stowarzyszenie Neuro-Lingwistycznej Psychoterapii
  www.nlpt.org.pl
 12. Polskie Towarzystwo Psychologii Analitycznej
  www.ptpajung.pl
 13. Polskie Towarzystwo Psychoterapii Gestalt PTPG
  www.gestaltpolska.pl
 14. Polskie Towarzystwo Psychoterapii Humanistyczno-Egzystencjalnej
  www.ptphe.eu
 15. Polskie Towarzystwo Psychoterapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniu
 16. Sekcja Psychoterapii Stowarzyszenia Psychologów Chrześcijańskich  www.spch.pl 
 17. Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej www.swps.pl
 18. Śląskie Centrum Psychosomatyki
  www.psychosomatyka.enedue.com
 19. Towarzystwo Hipnozy Terapeutycznej i Badań Nad Hipnozą
  www.hipnoza.org.pl
 20. Śląski Ośrodek Psychoterapii i Pedagogiki Gestalt
  www.gestalt.slask.pl