Polska Federacja Psychoterapii ostrzega osoby pragnące się szkolić w psychoterapii

 1. Instytut Analizy Grupowej „Rasztów"
 2. Instytut Integralnej Psychoterapii Gestalt - Stowarzyszenie Edukacji Człowieka Dorosłego
 3. Instytut Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego
 4. Instytut Terapii Gestalt – Oddział Krakowski Polskiego Stowarzyszenia Psychologów Praktyków
 5. Koło Warszawskie Psychoanalizy New Lacanian School – nie wystawia certyfikatów. Lista psychoanalityków z uprawnieniami jest dostępna na stronie światowej www.amp-nls.org
 6. Krakowskie Koło Psychoanalizy Nowej Szkoły Lacanowskiej – nie wystawia certyfikatów. Lista psychoanalityków z uprawnieniami jest dostępna na stronie światowej www.amp-nls.org
 7. Polska Federacja Psychoterapii
 8. Polskie Stowarzyszenie Neuro-Lingwistycznej Psychoterapii
 9. Polskie Stowarzyszenie Psychoterapeutów i Trenerów Psychologii Procesu
 10. Polskie Towarzystwo Psychoanalityczne – nie posiada certyfikatu; można uzyskać międzynarodową licencję
 11. Polskie Towarzystwo Psychologii Procesu
 12. Polskie Towarzystwo Psychoterapii Gestalt
 13. Polskie Towarzystwo Psychoterapii Integratywnej - ma dodatkowo certyfikat psychoterapeuty II stopnia i Rekomendację potwierdzającą kompetencje osób w trakcie szkolenia
 14. Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychoanalitycznej
 15. Polskie Towarzystwo Psychoterapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniu
 16. Polskie Towarzystwo Terapii Poznawczo-Behawioralnej
 17. Sekcja Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego – *nie jest zrzeszone w międzynarodowej organizacji psychoterapeutycznej
 18. Sekcja Psychoterapii Stowarzyszenia Psychologów Chrześcijańskich
 19. Oraz nienależąca do Polskiej Rady Psychoterapii, ale uznawana przez Radę, Sekcja Naukowa Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.